Přeskočit na obsah

O magazínu

Magazín LOVOSLOVO připravuje kolektiv autorů, jejichž cílem je přinášet zajímavé a objektivní zpravodajství, na které v jiných periodikách není prostor nebo jsou o nich předkládány jednostranné informace. 

LOVOSLOVO vychází v nákladu 5.000 kusů a dostane se zdarma do všech poštovních schránek ve městě a na distribučních místech. Je navíc k dostání v informačních centrech nebo obecních úřadech okolních obcí a on-line si magazín přečte více než 1.500 lidí.

Distribuční místa:

  • Potraviny Krátký a spol.
  • Kavárna Kaachle
  • Kavárna John
  • Lékařský dům

Lovosický magazín LOVOSLOVO. Vydavatel: Michal Přeučil, Havlíčkova 149, 411 11 Sulejovice. Evidenční číslo: MK ČR E 24007. E-mail: redakce@lovoslovo.cz. Všechna práva vyhrazena. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce a příspěvky čtenářů. Tisk: Tisk Horák a.s., Drážďanská 83A, 400 07 Ústí nad Labem